remote

Starta Fjärrsupport

Klicka på önskad ikon (PC/MAC) för att starta* fjärrstyrning.

Axcenda Remote PC

Axcenda Remote MAC

 

 

 

Hur startar jag fjärrsupport?

1. Klicka på ikon för Axcenda Remote PC / MAC
2. Välj ‘kör’ och tillåt programvara (‘Team Viewer’)
3. Kontakta Axcenda och Uppge ID samt lösenord till tekniker

När Axcenda Remote har startat får du ett tillfälligt ID och lösenord som tekniker behöver. Förbindelse mellan din och teknikers dator är tillfällig och krypterad. Läs om våra villkor nedan innan fjärrsupport startas.

 

Kontakta Oss Se priser

 

 

* Villkor för fjärrstyrning
  • Riktar sig till dig som behöver allmän teknisk support av datorer och kringutrustning
  • Axcenda har levererat om du får svar på din frågeställning, ditt problem blir löst eller om du får en adekvat problemanalys med hänvisning till annan källa som kan ha potential att lösa problemet
  • Axcenda har rätten att tacka nej till en fråga som Axcenda inte kommer ha möjlighet att lösa
  • Axcenda kan inte garantera att de åtgärder som Axcenda erbjuder via fjärrsupport genomförs, eller de åtgärder som kund själv gör på inrådan/-rekommendation från Axcenda, leder till att problemet löses
  • Axcenda garanterar ej att åtgärderna inte kommer påverka andra funktioner, eller i egenskap med kundens mjuk-/hårdvara än de som förutsätts
  • Kunden ansvarar för att Axcenda endast ges tillgång till information/material eller programvara som kunden har rätt att förfoga över
  • För att ingå avtal om fjärrstyrning behöver man vara 18 år eller äldre
  • Axcenda ansvarar inte för förlorad data
Särskilda villkor

Avser Axcenda Support 0900 – 8000 betaltjänst (utöver ‘Villkor för fjärrstyrning’)

  • Påbörjat ärende är begränsat till max 50 minuter per samtal, därefter skall ärendet påbörjas på nytt ifall kund önskar att fortsätta fjärrsupport
  • Axcenda har rätten till att avsluta samtal när 50 minuter har pågått/löpt