outsource

OUTSOURCAD IT

Allt fler företag och organisationer använder sig av extern Servicedesk för att avlasta sin IT.

Axcenda har de verktyg som krävs och erbjuder en komplett och skalbar Servicedesk, där arbetsprocesser anpassas efter den enskilde kunden.

Vår ServiceDesk hjälper till med projektering, installation och uppgradering av kundspecifika IT-system.

Med Client Assist och Tickets får du kontroll över er IT-park och pågående ärende. Vi är helt enkelt er extra resurs när det behövs!