om axcenda

Om Axcenda

Axcenda är ett mindre konsultbolag som erbjuder moderna och fungerande IT-lösningar till små och medelstora företag.
Företaget har varit verksamt sedan 2006 och ser till att kostnadseffektivt leverera den slutprodukt som kunden efterfrågar.

Kontakta Oss