cloudservices

OFFICE SERVER

Virtuell server med personligt skrivbord

Med Office Server får du ett personligt skrivbord och åtkomst till företagets affärssystem, e-post och gemensamma dokument. Ni hyr en komplett IT-funktion baserad per användare och månad. Office Server är en fullskalig och redundant PaaS-tjänst (Plattform as a Service) som inkluderar säkerhet, backup och mobilitet.


3 synergier som uppskattas!

MOBILT ARBETE

Börja arbeta mobilt och oberoende av vilken enhet och plattform (PC, MAC, iOS, Android, Linux) du använder. Du får ett personligt skrivbord med åtkomst till dina program.

MINSKAD IT-ANSVAR

Du behöver inte fundera över backup, drift och underhåll med Office Server då detta är paketerad i tjänsten. Att centralisera företagets IT ger utökad kontroll och kvalitet.

UTÖKAD IT-SÄKERHET

Företagets information (data) är placerad bakom en effektiv brandvägg och i en skyddad miljö med 24/7 övervakning.


Följande funktioner ingår i plattformen

 • Microsoft Active Directory
 • Filserver för era filer
 • Printserver för snabbutskrift
 • Terminalserver TS/RDS
 • Applikationsserver
 • Licenser
 • VPN för användarna
 • Säkerhet (Cisco brandvägg)
 • Support (för infrastruktur)
 • Övervakning och drift
 • E-post (Office 365, C-HES)
 • Backup

AFFÄRSNYTTA

Traditionellt har företag införskaffat en eller flera fysiska servrar och implementerat verksamhets-kritiska system på dessa. Därmed är företag beroende av att den underliggande hårdvaran fungerar. För att få ökad driftsäkerhet i form av redundans, har man varit tvingad att köpa ytterligare servrar.

Att basera sin maskinpark på fysiska servrar, innebär en inlåsningseffekt där du som företag inte kan anpassa maskinparken till företagets aktuella behov. Med virtualisering menar vi att man löser alla begräsningar en fysisk plattform ger.


Paketering

Produktblad (.pdf)


Priser

Prissättning baseras per användare och månad. Kunden kan anpassa antalet användare från månad till månad. Engångskostnader kan förekomma.
Kostnad för installation och licenser av kundspecifika program tillkommer enligt överenskommelse. Ingen bindningstid om inget annat avtalats.

Teknologi

Denna tjänst använder uteslutande Microsofts teknologi för Operativsystem, Terminal Server och Exchange. Användare kommer att uppleva en central portal där de kan använda företagets gemensamma applikationer på ett enkelt och säkert sätt. Detta ger dessutom en enhetlighet vilket effektiviserar och förenklar för era användare.

Anslutning

Anslutning till plattformen kan göras från valfri plats via internet. Alla anslutningar är krypterade och görs av antingen SSL VPN eller brandvägg som har en krypterad tunnel till datacenter. Plattformen stödjer alla typer av enheter såsom dator, surfplatta och smartphone. Samtliga operativsystem som klarar öppna en webbläsare stödjs.

Kontakta Oss Se priser

Lägg till ‘Client Assist’

Kombinera Office Server med Client Assist så
säkerställer ni att även företagets lokala
infrastruktur fungerar optimerat och säkert.

Mer om Client Assist