cloud

Digitalisiering & Utveckling!

Axcenda utvecklar allt från e-Formulär till mer komplexa WebbApplikationer.
Vi hjälper företag att digitalisera deras verksamhet
enligt egna önskemål och behov

Läs mer

NodeJS
MongoDB
EXPRESS

Möte, Projekt & Ärende

Axcenda NodeX är ett användarvänligt informationssystem med smarta funktioner


Fokus på din arbetsdag

Vi erbjuder ett skalat och minimalt styrande användarstöd. Axcenda NodeX är en modulär plattform som kan anpassas efter kundens behov, oavsett om det gäller nya eller befintliga funktioner

Axcenda NodeX

Axcenda NodeX
moduler som utvecklats

 

Kundhantering

Hantera kunder och leverantörer snabbt och enkelt.
Du kan enkelt lägga till information om företagets storlek, kundtyp, kundbeskrivning, egna noteringar m.fl. Vi har lagt till en funktion som gör det enkelt att samla information om t.ex: kundens portkod, inköpspolicy eller annan information som kan vara till hjälp. Historik finns för snabb överblick.

 

Projekthantering

Skapa ditt projekt och projektfaser på några minuter och lägg sedan till önskade projektuppgifter samt eventuella milstolpar, budgets och problem som dyker upp.
I projekthantering kan du koppla ärende och todo till en projektuppgift.

 

Möteshantering

Enkel möteshantering med smart uppföljningsfunktion. Möteshantering hjälper dig att samordna effektiva möte och samtidigt engagera dina mötesdeltagare. Du skapar ett möte och agenda snabbt och protokollet kan till fördel föras direkt under pågående möte och är kopplad till respektive agendapunkt. I protokollet kan du sedan skapa ToDo för enklare och snabbare uppföljning, som även blir tillgänglig i respektive användarens ToDo modul.

 

Ärendehantering

Hantera ärenden och support smartare. Ärendehantering hjälper till att effektivisera era ledtider. Du skapar ett ärende snabbt och enkelt på användare eller inventarie. Dokumentera nedlagd tid, egna noteringar, kostnader och ToDo’s. Vi har lagt till en checkpunkt-funktion som underlättar, effektiviserar och höjer kvaliteten på utfört arbetet, särskilt när man är flera som delar på ett ärende.

 

ToDo’s

Skapa en ”Att göra” snabbt och enkelt. En ToDo kan kopplas till kund, användare, ärende, mötesprotokoll och projektuppgift för snabb hantering. ToDo’s som skapas i de olika moduler finns samlade i ToDo.

 

Inventarier

Håll ordning på vilka inventarier som finns ute hos kund. Inventariehantering hjälper dig att dokumentera vilka inventarier som finns placerade hos kunder men även in-house. Du kan enkelt lägga till information såsom serieNr, vem som är användare och när garantitiden löper ut. Inventarier är tillgängliga i Ärende-, Projekt och Budgethantering.

 

Nyheter

Publicera information och nyheter inom företaget enkelt. Denna modul presenterar interninformation snyggt och enkelt. Dela en bild, rubrik och beskrivning inom företaget om senaste kvartalsrapport eller varför inte nästkommande stormöte. Denna modul kan till fördel anpassas enligt egna önskemål.

 

Budget

Skapa en Budget snabbt och enkelt. Budget kan kopplas till ett projekt eller inventarie.

 

Dashboard

Dashboard ger en snabb överblick på status av pågående aktiviteter och kan med fördel anpassas enligt egna önskemål.

 

SMART sökning

Samtliga moduler erbjuder en SMART söknings funktion och med ett knapptryck kan du enkelt exportera till .PDF, .TXT och .xls

Utveckling Webbapplikation

Vi utvecklar webbapplikationer i NodeJS och MongoDB. Programspråk vi använder är Javascript, CSS, HTML och JQuery.